LithTec™ Soil2Stone Ürünleri

Özel Formüller

LithTec™ Soil2Stone Ürünleri, yol yapımında kullanılan yapı-yerinde zemin ve tüm yol temel malzemeleri de dahil olmak üzere her türlü toprak sınıflandırmasında en iyi sonuçları elde etmek için kullanılmaktadır.

Kum, alüvyon, kil, temel tabakası ve FDR’de sonuçları optimize etmek için özel formülasyonlar ile LithTec ™ Soil2Stone adlı bir ürün ailesi ortaya çıkmaktadır.

Kuru formülasyonlar, 0 ila 50 PI arasındaki her türlü yol malzemesi için tamamen uygulanabilirdir.

LithTec™

Çevre Dostu

Yol Yapımı, en fazla karbondioksit salınımına neden olan faaliyetlerden biridir

LithTec, yollardaki beton miktarını ve yol malzemelerini taşıyan kamyonların sayısını azaltarak CO2’nin azaltılmasına önemli derecede yardımcı olmaktadır

Her mil için 98 kamyon çakıl yüküne karşı 5 kamyon LithTec yükü

Her Şey Dahil Ürün & Jeoteknik Destek

Jeoteknik Numune Alma

• Haritalandırılmakta
• Değişken Malzemeler Toplanmakta

Jeoteknik Testler

• Testler Grubu: UCS, CBR, Mr, Dağınım, Büzülme/Şişme, Kılcal, PI, Proktor, Derecelendirme, Sınıflandırma

Tasarım Desteği

• Üçüncü Şahıs Mühendislik Danışmanı
• Derinlik Tavsiyeleri

Saha Eğitimi ve Denetimi
Saha Performans Testleri

• Nem Ölçer, Hafif Ağırlıklı Sapma Ölçer Modülü/Sertlik, Nükleer olmayan Densitometre Yoğunluk Testleri